کلبه عشقمونکلبه عشقمون، تا این لحظه 8 سال و 7 ماه سن دارد
ثمره عشقمونثمره عشقمون، تا این لحظه 5 سال و 10 ماه و 27 روز سن دارد
وبلاگ پسرمونوبلاگ پسرمون، تا این لحظه 3 سال و 6 ماه و 10 روز سن دارد

سبحان بهترین هدیه خداوند

کودکی کن فرزندم!!!

               بهانه من عزیزتر از جانم زود بزرگ نشو مادر کودکیت را بی حساب میخواهم ، در پناهش جوانیم را !!! زود بزرگ نشو فرزندم قهقهه بزن جیغ بکش گریه کن لوس شو بچگی کن ولی زود بزرگ نشو تمام هستی ام. آرام آرام پیش برو... آنسوی سن و سال هیچ خبری نیست گلم.هر چه جلوتر میروی همه چیز تندتر از تو قدم بر میدارد. حالا هنوز دنیا به پای تو نمی‌رسد از پاکی. الهی هرگز هم قدمش نشوی هرگز... همیشه از دنیای ما آدم بزرگ ها جلوتر باش... یک قدم دو قدم...ولی زود بزرگ نشو مادر. آنجا که عمر وزن میگیرد دنیا به قدری سبک میشود که هیچ هیجانی برای پیمودنش نخواهی داشت. آن...
23 مرداد 1395

خاله بازی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  عشق مامان در حال خاله بازی البته در ایفای نقش پدری. به گفته خودت بابا آتشنشانی  رفتی سر کار کارت زدی به عابر بانک و پول در آوردی و برای بچه خوراکی خریدی و اومدی خونه.این لباستم معروفه به لباس آتشنشانی آخه قرمزه.     خوراکی ها رو دادی بهش و خودت داری استراحت می‌کنی.     حالا هم داری بچه ها تو میبری پیک نیک عیال وارم هستی سه چهارتا بچه داری منم مامانشونم بهم میگی مامان بچه ها!! اون سبد مسافرتی رو مامان ژیلا یکی برای شما و یکی برای خاله نسترن خریدن خیلی وقت بودمیخواستی دست فرزادم دیده بودی ،می‌گفتم آخه دخترونس ولی بعد تحقیق کردم دیدم از نظر روانی مشکلی ایجاد نمیکنه فقط باید دخت...
11 مرداد 1395
1